วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คนแก่เล่นเน็ต
2 ความคิดเห็น:

  1. ขณะที่ผู้สูงอายุที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์จำนวนหนึ่งที่สนองความต้องการของผู้สูงอายุโดยเฉพาะก็ปรากฏขึ้น ผลการสำรวจเกี่ยวกับความต้องการในการใช้เน็ตสำหรับผู้สูงอายุประการหนึ่งระบุว่า ความต้องการด้านบันเทิงเป็น 60% การค้นหาข้อมูลข่าวสารเป็น 44% การติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนญาติเป็น 35% การหาความรู้ใหม่เป็น 20% สรูปได้ว่า การหาความสนุกสนานและข้อมูลข่าวสารเป็นความต้องการของผู้สูงอายุที่ใช้เน็ตเป็นหลัก

    ตอบลบ
  2. แฟนเน็ตผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งน่าชื่นชมยิ่ง ซึ่งตั้งชื่นเน็ตว่า "เหล่าจัง" ลุงคนนี้ปีนี้อายุ 88 ปี แต่เล่นเน็ต 12 ปีแล้ว ท่านเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เรียนใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นต้นมา ลุงได้รับความสนุกสนานมากมายอย่างไม่เคยมีมาก่อน หลายปีมานี้ ยืนหยัดเขียนบล็อก ส่งอีเมล จัดทำรูปภาพและเรียบเรียงหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต แม้เป็นงานที่วัยรุ่นทำยาก ลุงเหล่าจัง ก็ทำได้โดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว

    ตอบลบ