วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การรับครูอาสาสมัครชาวจีน54


ดาวโหลดเอกสาร


ตัวอย่าง


แบบสอบถาม


การรับสมัครครูอาสาสมัครชาวจีนของโรงเรียนต่างๆ สังกัด สพฐ.มีหลักเกณฑ์ดังนีโรงเรียนรับทราบว่าครูอาสาสมัครจีนจะเดินทางมาประเทศไทย ประมาณวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2554 และได้เตรียมการตามที่ สพฐ. แจ้ง คือ
1. เงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท
2. ที่พักที่ปลอดภัย สภาพดีและแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และปลอดจากสัตว์ร้ายนานาชนิด เช่น งู ตะขาบ และสัตว์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ พร้อมจัดหาอุปกรณ์พื้นฐานในการอยู่อาศัยให้ครบถ้วน คือ เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น (ครูจีนรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำ-ไฟ ด้วยตนเอง)
3. ประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ครูจีนพำนักอยู่ในประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,300-1,400 บาท) 4. ประกันสุขภาพ โดยโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือดูแลพาไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย 5. นำครูอาสาสมัครจีนไปต่อวีซ่าในประเทศไทย และทำหนังสือจ้างงาน (Work Permit) โดยโรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 6. จัดตารางสอนสัปดาห์ละ 22 คาบ
ครับติดต่อประสานงานกับศูนย์


ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียน.....


ตามปกติก็จะมีโรงเรียนที่เ็ป็นศูนย์อยู่หลายที่ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะเ้ป็นโรงเรียนมัธยมที่เคยเปิดเรียนภาษาจีนมาก่อน เช่น


โรงเรียนปรางค์กู่


โรงเรียนอุดร
โรงเรียนนครสวรรค์


ติดต่อติดตามข่าวที่โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนทั่วประเทศ


และหากต้องการติดต่อโดยตรง ที่หน่วยงาน ประสานงานครูจีนของ สพฐ.ก็ที่


สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน


โทร 02-288-5748-9


อีเมล์ : chinesevolunteer2008@gmail.com

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:43

  ด.ญ. จิรัชญา เสาเวียง เลขที่19 ชั้นประถมศึกษา 6/8

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7 กุมภาพันธ์ 2554 00:49

  ด.ญ.ธัญฐรัตน์ โกมลวัฒน์ ชั้น ป.6/8 เลขที่ 20

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:32

  ด.ช.ปิยวัฒน์ มุขสมบัติ
  ป.6/1 เลขที่2
  ตำรวจ
  警方
  Jǐngfāng

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:35

  ด.ช.อัษฎาวุธ ศรีสุภาพ
  ป.6/1 เลขที่27
  คนเก่ง
  高手
  Gāoshǒu

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ9 กุมภาพันธ์ 2554 20:38

  ด.ช.พัทดนย์ ศิริพัฒน์
  ป.6/1 เลขที่38
  เสือ

  ตอบลบ